Usługi Recepcyjne

Firma Seltik w ramach świadczenia usług ochrony osób i mienia wykonuje również profesjonalne usługi recepcyjne. Do realizacji oddelegowujemy odpowiednio przeszkolone, doświadczone osoby, które w zależności od potrzeb Klienta znają w stopniu co najmniej komunikatywnym język obcy. Recepcja ma za zadanie sprawne funkcjonowanie firmy zarówno w pracy codziennej jak i w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.

OSOBY WYKONUJĄCE ZADANIA RECEPCYJNE ODPOWIEDZIALNE SĄ MIĘDZY INNYMI ZA:

  • Odnotowywanie w ewidencji osób wpuszczanych na teren, anonsowanie gości oraz wydawanie przepustek;
  • udzielanie informacji gościom;
  • łączenie rozmów telefonicznych;
  • inne zadania, dostosowane do potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy.

Naszym priorytetem jest aby klienci Klienci decydujący się na współpracę z naszą firmą osiągali najwyższy poziom korzyści i satysfakcji z naszych usług. Zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym w celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.