Monitoring Wizyjny

Monitoring wizyjny polega na odbieraniu, rejestrowaniu i reagowaniu na sygnały pochodzące z lokalnych systemów telewizji przemysłowej (CCTV). Obrazy z kamer przesyłane są do Centrum Monitorowania, gdzie Operator  może obserwować obszar objęty ochroną. Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrycie okoliczności wskazujących na istnienie zagrożenia dla osób i mienia oraz możliwości powstania szkód. Usługę tą polecamy klientom, dla których stacjonarna ochrona fizyczna to za mało oraz takim, którzy chcieliby podnieść poziom bezpieczeństwa bez stałego dozoru agentów ochrony.

Możemy go realizować w formie wideo-weryfikacji lub jako wirtualny patrol.

ZALETY I MOŻLIWE ZASTOSOWANIA

  • Zabezpieczenie kopii zapisu obrazu zdarzeń w CM (istotne w sytuacji zniszczenia lub kradzieży lokalnego rejestratora).
  • Brak kosztów nieuzasadnionych interwencji poprzez eliminowanie fałszywych alarmów na drodze Wideo-Weryfikacji, np. w obiektach z czujkami zewnętrznymi oraz w takich, w których są zwierzęta (psy, koty).
  • Wzrost poziomu bezpieczeństwa dzięki usłudze Wirtualnego Patrolu (perfumerie, sklepy monopolowe, stacje benzynowe, restauracje).
  • Szansa przepłoszenia intruzów poprzez wydawanie komend  ostrzegawczych podczas zdalnego połączenia audio.

  • Zdalne interwencje porządkowe w strefach wydzielonych (np. zamknięte osiedla mieszkaniowe, garaże, place zabaw).
  • Sprawdzanie trudno dostępnych obszarów, np. dachy, wyłazy.
  • Możliwość zdalnego otwierania bram, szlabanów itp. po Wideo-Weryfikacji tożsamości oraz uprawnień osób.
  • Możliwość wizualnej weryfikacji jakości działań agentów ochrony.

Wideo-weryfikacja

Po zainstalowaniu w obiekcie lokalnego systemu alarmowego oraz kamer do monitoringu wizyjnego, nasi operatorzy w chwili odebrania sygnału alarmowego równolegle otrzymują przekaz obrazu z kamer. W przypadku stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia powiadamiają osoby wskazane przez klienta lub wysyłają na miejsce załogę interwencyjną (w zależności od warunków podpisanej umowy).

Wirtualny patrol

Usługa ta polega na zdalnym łączeniu się operatora naszego Centrum Monitorowania z systemem CCTV zainstalowanym w chronionym obiekcie, w celu sprawdzenia stanu bezpieczeństwa poprzez obserwację obrazu z kamer. Połączenie i obserwacja wykonywane są z ustaloną częstotliwością, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym wcześniej z klientem. W przypadku stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia nasz operator powiadamia osoby upoważnione lub wysyła na miejsce załogę interwencyjną (w zależności od warunków podpisanej umowy).

Naszym priorytetem jest aby klienci Klienci decydujący się na współpracę z naszą firmą osiągali najwyższy poziom korzyści i satysfakcji z naszych usług. Zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym w celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.