Podjazdy Kontrolne Patroli Interwencyjnych

Nasze patrole tworzą pracownicy ochrony o wysokim poziomie sprawności fizycznej, posiadający umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Skuteczność ich działania jest wspierana przez profesjonalne zaplecze techniczne oraz niezawodne, wyposażone w systemy GPS samochody patrolowe, system szybkiej łączności radiowej i mobilnej.

Podjazdy kontrolne to usługa realizowana przez nasze grupy interwencyjne. Polega ona na cyklicznym przeprowadzaniu patroli według tras wyznaczonych przez Elektroniczny System Obchodowy (ACTIVE TRUCK). Harmonogram oraz częstotliwość podjazdów jest określana na podstawie analizy zagrożeń oraz potrzeb i oczekiwań Klienta. Ten rodzaj zlecenia może być obsługiwany jako usługa standardowa lub dodatkowa.

SCHEMAT PODJAZDU GRUPY KONTROLNEJ

  • przyjazd do miejsca objętego usługą;
  • weryfikacja stanu obiektu; sprawdzenie okien, instalacji sanitarnych, wyłączenie pozostawionego oświetlenia; częściowo są to zabiegi mające na celu redukcję kosztów mediów innymi słowy kontroli procedur i kosztów mediów;
  • sprawdzenie stanu ciągłości ogrodzenia na wyznaczonym obszarze, oświetlenia itp.;
  • potwierdzanie obchodu elektronicznym raportem spływającym z punktów kontrolnych w ramach wykorzystania Elektronicznego Systemu Obchodowego (ESO).

20190923_123548

Naszym priorytetem jest aby klienci Klienci decydujący się na współpracę z naszą firmą osiągali najwyższy poziom korzyści i satysfakcji z naszych usług. Zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym w celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.