Polityka Mediów Społecznościowych

Polityka Prywatności Mediów Społecznościowych Seltik Sp. z o.o.

(Dalej: „Polityka”)

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzenia profili firmowych w serwisach społecznościowym (dalej: „Platformy”):

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także szanując prawa Użytkownika do informacji, opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która pozwoli Państwu zrozumieć, w jakim celu prowadzimy nasze profile, jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy. Kierując się zasadą poszanowania prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z Platform informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe Użytkowników, prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Administrator

Seltik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa oraz operatorzy Platform (dalej: „Operator”, „Operatorzy”) – jak np. Facebook, YouTube, i Linkedin, ponosimy odpowiedzialność za opisane poniżej gromadzenie i przetwarzanie danych.

Seltik Sp. z o.o. oraz Operatorzy w celu przeprowadzenia określonych operacji związanych z przetwarzaniem danych występujemy jako współadministratorzy w rozumieniu art. 26 RODO. Więcej na temat zasad współadministrowania oraz odpowiedzialności Operatorów znajduje się poniżej.

Inspektor Ochrony Danych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o zwrócenie się do naszego wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych: na adres e-mail iod@seltik.pl lub drogą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Seltik Sp. z o.o. wskazany powyżej, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Odpowiedzialność operatorów platform portali społecznościowych

Seltik Sp z o.o., jako właściciel Platform prowadzonych w podanych powyżej serwisach społecznościowych, mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez Operatorów, a także nie wiemy jakie dane są przez nich przetwarzane. W pozostałych kwestiach, na które możemy mieć wpływ, działamy w ramach udostępnionych możliwości w zakresie obsługi zgodnej z zasadami prywatności Operatora.

Operator obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi, posiada własną politykę prywatności i utrzymuje z Państwem własną relację (jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem usługi danego portalu społecznościowego). Ponadto Operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie kwestie związane z Państwa danymi na profilu użytkownika, do którego jako Seltik Sp. z o.o. nie posiadamy dostępu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Operatora dostępne są na jego stronach internetowych:

Odpowiedzialność Seltik Sp. z o.o.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych na naszych Platformach jest przede wszystkim marketing świadczonych usług, w tym: informowanie o naszych ofertach, usługach, produktach, promocjach, konkursach, akcjach tematycznych, nowościach, a także interakcja z osobami odwiedzającymi Platformy w poszukiwaniu tych informacji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania, umożliwienie im wyrażenia swojej krytyki lub pochwalenia nas.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści na naszych Platformach, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Za pomocą naszych Platform, możemy udostępniać Państwu różne treści i kontaktować się z Państwem. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych odbywa się w naszym interesie i w celu obsługi Państwa jako klientów naszej firmy oraz osób odwiedzających nasze portale społecznościowe. Operatorzy nie mają wpływu na przetwarzanie przez Seltik Sp. z o.o. Państwa danych w ramach komunikacji z Klientami.

W kwestiach, w których Operator daje nam możliwość, dbamy o to, aby nasze strony na Platformach zapewniały zgodność z przepisami o ochronie danych.

Odbiorca danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Seltik Sp. z o. o., jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

  • Wyraziliście Państwo na taką czynność zgodę;
  • Odbiorcą jest Operator lub podmiot realizujący inną usługę na nasze zlecenie;
  • Istnieją przyczyny prawne obligujące nas do udostępnienia danych osobowych.

Zamieszczane przez Państwa na stronach naszych Platform dane, np. komentarze, zdjęcia, linki, publiczne wiadomości itp. są publikowane przez platformę portali społecznościowych i w żadnym momencie nie są przez nas wykorzystywane lub przetwarzane w innych celach. Zastrzegamy sobie wyłącznie prawo do usunięcia treści, które są niezgodne z prawem, jeżeli zajdzie taka konieczność (np. treści naruszające prawo lub niezgodne z prawem posty, komentarze nieprzyzwoite lub przejawiające cechy mowy nienawiści, lub przypadki, które naruszają prawa autorskie, dobra osobiste, przepisy prawa karnego, itp.)

Jeśli będziemy chcieli udostępniać Państwa treści na naszych Platformach, skontaktujemy się z Państwem za pośrednictwem danej Platformy.

W przypadku, gdy za pośrednictwem Platform zwrócą się Państwo do nas z zapytaniem, w razie potrzeby, przekażemy je do innych, bezpiecznych kanałów komunikacji. W każdej chwili mają Państwo możliwość przesłania zapytania bezpośrednio za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej www.seltik.pl.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez czas niezbędny do osiągniecia celu w jakim zostały pozyskane jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenie Platform lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych opartych o nasz uzasadniony interes, w sytuacji gdy dane stanowią element łączącej nas i Państwa umowy lub stanowią podstawę rozpatrzenia przysługujących Państwu praw przez okres do 3 lat w zakresie przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas relacji oraz w sytuacji gdy przetwarzanie oparte jest na zgodzie do momentu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody) jednak nie dłużej niż do zakończenia celu ich zebrania.

Wszystkie publiczne posty opublikowane przez Państwa na Platformach pozostają na osi czasu przez cały czas, chyba że usuniemy je ze względu na aktualizację wątku, naruszenia prawa lub naruszenia naszych wytycznych lub sami podejmiecie Państwo decyzję o ich usunięciu.

W odniesieniu do usunięcia Państwa danych przez Operatora nie mamy możliwości podjęcia żadnych działań. Należy zapoznać się z postanowieniami Polityki prywatności danego operatora.

Współadministrowanie zgodnie z art. 26 ust 1 RODO

Na naszych Platformach z Operatorami zachodzi częściowa relacja w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO.

W zakresie web-trackingu w relacji z Operatorem zachodzi współadministrowanie. Web-tracking może przy tym odbywać się niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani lub zarejestrowani na portalu społecznościowym. Jak już wspomniano powyżej, nie mamy żadnego wpływu na web-tracking stosowany przez portal społecznościowy. W szczególności nie możemy go np. wyłączyć. Podstawę prawną web-trackingu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Interes polegający na optymalizacji portalu społecznościowego i danego fanpage’a, jest tym samym interesem uzasadnionym w rozumieniu powyższego przepisu.

Dalsze informacje dotyczące odbiorców lub kategorii odbiorców, a także okresu przechowywania/kryteriów ustalania okresu przechowywania znaleźć można w politykach prywatności Operatorów. Nie mamy wpływu na zawarte w nich postanowienia.

Operator może udostępniać nam także dane statystyczne, na które mamy ograniczony wpływ i możemy uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie.

Operator może także wykorzystywać Państwa dane na Portalach lub dane o zachowaniu w sieci do analizy Państwa preferencji, kontaktów osobistych, zainteresowań itd. Seltik Sp. z o.o. nie ma jakiegokolwiek wpływu na przetwarzanie lub przekazywanie Państwa danych przez Operatora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na działania administratorów, jeśli uznają Państw, że Wasze prawa zostały naruszone.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować tylko na zasadach określonych w RODO. Więcej informacji na temat praw oraz w jaki sposób można je realizować znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie.